Välkommen Distriktstandvården

Välkommen Distriktstandvården

Från och med 1 mars hittar ni Distriktstandvården hos oss. Lokalen är belägen på utsidan av gallerian med ingång från Trädgårdsgatan/Gyllenhjelmstorget.
Läs mer på distriktstandvarden.se
Datum: 2024-02-29 13:56